Tekst-gids-demo-foto

Voorbereiden

Wie een boot wil kopen gaat het niet zozeer om het voorwerp zelf, maar veel meer om de te verwachten beleving op het water. Boten staan onmiskenbaar voor vrije tijd, plezier en hobby. En dit zou de verkooptekst bij uw boot ook moeten overbrengen.

Prikkel de verbeelding! Breng met uw tekst emoties en beleving over.

Tekstinhoud

Leg de nadruk op bijzondere kenmerken van uw boot. Wat maakt hem aantrekkelijk? Is hij snel en wendbaar, luxueus ingericht, voorzien van een groot vermogen, zeer  veilig of eenvoudig te bedienen? Herinnert u zich wat u juist aan deze boot zo beviel en waarom u hem heeft gekocht?  Bedenk waarom u er met plezier mee gevaren heeft.  Laat de potentiële kopers delen in dit plezier, maak ze nieuwsgierig naar de beleving die ze te wachten staat! Prikkel hun verbeelding!

Doelgroep

Voordat u begint met schrijven, dient u uit te zoeken voor wie deze boot bij uitstek geschikt is. Hoe een verkooptekst dient te worden geformuleerd hangt in aanzienlijke mate af van de doelgroep. Voor ambitieuze sportievelingen is dat beslist anders dan voor gezinnen met kinderen of voor schippers die het veiligheidsaspect erg belangrijk vinden. Vaak bieden boten ook voor elk wat wils - en dan zijn we weer bij punt 1.

Formuleringen

Wanneer u de specifieke kenmerken van uw boot en de daaraan verbonden beleving in gedachten heeft geroepen en u de ideale koper voor ogen heeft, gaat het erom uw gedachten onder woorden te brengen.

  1. Houd er rekening mee dat u de belangrijkste en dus meest opvallende kenmerken het eerst noemt. U kunt deze het beste meteen in het opschrift vermelden.
  2. Breng uw gedachten zo treffend mogelijk onder woorden. Gebruik hierbij veelzeggende adjectiva.
  3. Versterk uw bewoordingen eventueel door toevoegingen als: uitstekend, bijzonder etc.
  4. Schrijf zo beknopt mogelijk. In tijden van overvloedige informatie en trashteksten is één ding belangrijk: Kom snel terzake!
  5. Aanvullende of achtergrondinformatie kunt u het beste aan het einde van de tekst plaatsen. Wie hierin bijzonder geïnteresseerd is, zal dit lezen.

Emoties oproepen

door:

a. treffende werkwoorden

bijv. varen:

varen is weliswaar het correcte begrip, maar het is tegelijkertijd zeer algemeen. Men kan op zo veel verschillende manieren varen en deze gebeurtenis meer leven inblazen, geheel afhankelijk van de boot en de schipper. Plastischer zijn formuleringen zoals: door de golven glijden, door het water ploegen, over het water scheren, voor de kust dobberen, op de golven deinen, pijlsnel van start gaan etc.

b. sprekende substantieven

Hiermee wordt niet zozeer de technische, precieze aanduiding bedoeld die vaak alleen bij ingewijden bekend is. Het gaat er veel eerder om concreet te worden en te appelleren aan kennis en ervaringen waar de lezer al over beschikt. Bij de volgende begrippen kunnen we ervan uitgaan dat ze algemeen bekend zijn en bepaalde associaties oproepen.

bijv. het woord 'boot':

Treffender zijn omschrijvingen als: motorboot, zeilboot katamaran, rubberboot, jetski, roeiboot

c. Gebruik van adjectieven

Adjectieven zijn belangrijk om duidelijke beelden op te roepen en de verbeelding te activeren. Voorbeelden zijn: snel (motorboot), met volle kracht (varen) over spiegelgladde (wateroppervlakken) etc.

d. Gebruik van bijvoegelijke bepalingen

Bijvoegelijke bepalingen omschrijven een bepaald woord nader en kunnen versterkend werken. Ze geven daarmee een bepaalde kwalificatie. Voorbeelden zijn: een uiterst snelle motorboot, een uitgesproken stille motor, een ongelofelijk sterke aandrijving, een voortreffelijk ingerichte cabine etc.

Technische parameters

De technische gegevens van uw boot kunnen volledig en overzichtelijk worden weergegeven. Ontbrekende informatie verstoort de kooplust, met name wanneer het eerst juist met goede teksten en sprekende foto's gelukt was om interesse te wekken.

Ook heel belangrijk: Uiterst gedetailleerd opsommen wat zich onder het oppervlak van uw boot bevindt!

Heeft u nog vragen?

Telefoon-pictogram

+49 361 219 214-0 (Maandag tot vrijdag 08:30 tot 17:00 uur)